Reta irashima intererano y’ ishirahamwe “ Search For Common Ground ” mu gutsimbataza amahoro

Icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu Gaston Sindimwo yarahaye umubonano ku wa 1 Nyakanga 2015, uwuserukira mu Burundi ishirahamwe ryishinze ugutatura amatati bidaciye mu ngimba Search For Common Ground (SFCG) Floride Ahitungiye kugira ngo bavugane ingene iryo shirahamwe ryobandanya rifasha kugira ngo umutekano ugaruke neza mu ma karitiye yose yo mu gisagara ca Bujumbura.Inyuma y’uwo mubonano, Gaston Sindimwo yabwiye abamenyeshamakuru ko yakiriye uwuserukira mu Burundi ishirahamwe SFCG kugira ngo amushimire ku bikorwa vyiza iryo shirahamwe ryakoze kandi ribandanya rikora mu ntumbero yo kugarukana amahoro n’umutekano mu gihugu.

Yaboneyeho kumusaba ko iryo shirahamwe ryokomeza ibikorwa vyiza ryatanguye vyo guhuza no kunywanisha urwaruka mu gisagara ca Bujumbura. Gutyo ku bwiwe nta nkeka ko bizotuma umutekano utsimbatara mu gisagara cose. Gaston Sindimwo yamenyesheje kandi ko bavuganye no ku vyerekeye uruhara rw’iryo shirahamwe mu gushigikira amaradiyo yo mu Burundi. Yamusavye ko bobandanya urwo ruhara kugira ngo amaradiyo yo mu gihugu ntabe ibikoresho vyo kubiba urwanko no gusambura igihugu ariko ngo abe nyabuna ibikoresho vyo kunywanisha abanyagihugu no guteza imbere Uburundi.
Uwuserukira mu Burundi ishirahamwe SFCG Floride Ahitungiye nawe yamenyesheje ko vyabatangaje kandi vyabanezereje kubona icegera ca mbere c’Umukuru w’igihugu amutumako kugira ngo ashime ibikorwa vy’ishirahamwe arongoye. Ngo ni ubwa mbere kuva iryo shirahamwe rikorera mu Burundi mu 1995 rihamagarwa n’umutegetsi nk’uwo wo mu rwego rwo hejuru ngo rishimirwe ku bikorwa rirangura. Ngo ivyo birabateye intege mu bikorwa basanzwe bakora vyo guterera mu kugarukana no gutsimbataza amahoro n’umutekano mu gihugu na cane cane mu ma karitiye yo mu gisagara ca Bujumbura akirangwamwo umutekano muke.

Schola Uwanyirigira